Skip links

Wat is change management en hoe werkt het?

De corona-pandemie zet onze wereld voor een lange tijd op zijn kop. Zowel onze collectieve welvaart, als onze Belgische economie krijgen het zwaar te verduren.

De maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus in te dijken, zijn dan ook niet mals. Winkels moesten meermaals hun deuren sluiten, restaurants en cafés verdwenen uit het straatbeeld. 

Eén ding staat als een paal boven water. COVID-19 zorgt voor serieuze uitdagingen voor organisaties en bedrijven. Een gevolg hiervan is dat veel bedrijfsleiders zich genoodzaakt zien om hun businessmodel te herzien. 

Wat is change management?

Change management of veranderingsmanagement houdt het begeleiden en ondersteunen in, van bedrijven bij het creëren van een nieuwe, innovatieve aanpak. Het biedt bedrijven en medewerkers handvaten om aan de slag te gaan met nieuwe werkprocessen of strategieën. 

Het belang daarvan? Stilstaan, is achteruitgaan. Tijden veranderen veel sneller dan voorheen. Hierdoor stemmen langetermijnplannen vaak niet meer overeen met de realiteit en verliezen ze hun relevantie. Het is essentieel om strategische plannen regelmatig te reviewen en bij te spijkeren.

Change management is bovendien een continu proces. Het doel ervan is om tot betere bedrijfsresultaten en een up-to-date businessmodel te komen. Ook in de bedrijfswereld geldt immers Darwin’s bekende regel van survival of the fittest. 

change management

Organisaties die zich niet adapteren aan hun veranderende omgeving zien hun overlevingskansen slinken. Vergis je echter niet. Veranderingsmanagement omvat niet de klassieke reorganisatie van bedrijven in termen van afslankingen. 

Change management richt zich in onze betekenis uitsluitend tot bedrijven en hun medewerkers met de vraag hoe zij verandering kunnen omarmen, adopteren en integreren in hun dagelijkse werk.

De razendsnelle digitale transformatie is hiervan een goed voorbeeld. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om te digitaliseren. Dit is noodzakelijk om te kunnen beantwoorden aan de noden van klanten. 

De corona crisis heeft er bovendien voor gezorgd dat deze transitie in een stroomversnelling is geraakt. Telewerk wordt minstens voor even de norm en heel wat bedrijven vinden intussen hun weg naar het internet. Een geslaagde modernisatie. 

Hoe werkt change management? 

De rol van change management 

Het is belangrijk om te weten dat change management geen kant-en-klare oplossingen biedt. Change management biedt wél van een conceptueel en  methodologisch kader om transities op een gestructureerde manier in gang te zetten. 

samenwerken

Change management begeleidt en implementeert leer- en veranderprojecten binnen bedrijven. Het helpt bedrijven om proactief en gestructureerd veranderingen aan te pakken. De concreet inhoudelijke oplossingen worden meestal door het bedrijf zelf aangereikt. 

Het proces achter change management

Zoals eerder al gezegd, houdt veranderingsmanagement een gestructureerde aanpak in, om organisaties en haar medewerkers te ondersteunen bij het creëren van een nieuwe, innovatieve aanpak. Hierachter schuilt een gestructureerd proces waarvan we de belangrijkste pijlers kort overlopen. 

#1 Align 

Vooraleer een verandering  met succes kan doorgevoerd worden binnen een organisatie, is het belangrijk dat de neuzen in dezelfde richting staan. Is niet iedereen binnen het team het eens dat modernisatie nodig is? Dan trekt niet iedereen aan hetzelfde zeel. 

change management

Dit belemmert helaas een succesvolle transformatie. Een verandering is pas succesvol wanneer werknemers nieuw gedrag tonen en de nieuwe strategie ook écht omarmen en gebruiken. 

Zonder een gealigneerd toekomstbeeld, is de verandering gedoemd om te mislukken. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen, is dus een eerste en belangrijke stap in het proces van change management. 

#2 Translate 

Eens iedereen op dezelfde golflengte zit, kan er werk gemaakt worden van het uitwerken van een plan en dit in overleg met de verantwoordelijken binnen een organisatie. Dit plan dient vervolgens concreet vertaalt te worden naar werknemers toe: what’s in it for me?

Op teamniveau is het van het allergrootste belang dat medewerkers precies weten wat er van hem verwacht wordt en wat de impact zal zijn op het eigen functioneren. 

organiseren

Concreet vertellen wat de impact van de verandering is en aangeven welke verantwoordelijkheid iedereen daarin draagt,  is echt noodzakelijk. Op die manier creëren we een cultuur van transparantie, verantwoordelijkheid, inspraak en engagement. 

#3 Act

Zeg wat je doet, maar doe vooral ook wat je zegt. Het is belangrijk erover te waken dat nieuwe concepten en oplossingen ook effectief geïmplementeerd worden. Het is in het uitrollen van een nieuwe strategie dat de resultaten behaald worden!.

Change management is soms ook ‘gewoon doen’. Uitgebreide en tot in detail uitgewerkte plannen zijn vandaag de dag dikwijls al achterhaald tegen de tijd dat ze klaar zijn. 

samenwerking

Snel en daadkrachtig handelen is de boodschap. Verandering realiseren is een proces van vallen en opstaan en soms van experimenten. De perfecte oplossing bestaat immers niet.  Bespaar jezelf de moeite om hiernaar op zoek te gaan. 

#4 Monitor

Bij het implementeren van verandering is het belangrijk om de resultaten hiervan nauwgezet op te volgen en te monitoren. Feedback is key!

Meten is weten. Veranderingen voltrekken zich niet spontaan in de juiste richting. Het komt er dan ook vooral op aan in de gaten te houden of de dingen in de juiste richting evolueren.

De valkuilen van change management

#1 De menselijke kant van verandering uit het oog verliezen 

We hebben eerder al gezegd dat change management betrekking heeft op de organisaties én op de medewerkers. 

Het creëren van een nieuwe organisatie, het ontwerpen van nieuwe werkprocessen, het implementeren van nieuwe strategieën zullen nooit het gewenste effect bereiken, als er te weinig aandacht gaat naar de menselijke factor van veranderen.

werken

Investeren in een nieuwe strategie, zonder aandacht te hebben voor het menselijk kapitaal dreigt een maat voor niets te worden. Zorg ervoor dat de medewerkers betrokken zijn, inzien waarom de verandering nodig is, dat ze hun bezorgdheid kwijt kunnen en dat ze veel ondersteuning krijgen. Alleen dan gaan ze de verandering omarmen en toepassen. 

#2 Veel tijd en geld investeren in de perfecte oplossing

Vermijd om te veel tijd, energie en geld in de perfecte oplossing te steken, want die bestaat niet. Doen is de beste manier van denken! Uiteraard is het belangrijk om over een concreet plan van aanpak te beschikken. Verlies jezelf echter niet in details. 

Een heleboel zaken ontdek je pas door effectief de sprong te wagen en te experimenteren. Je verlies kostbare tijd door een verandering tot in het laatste detail uit te werken. De markt en de klant wacht niet!

klok

Wie aan het begin van de corona pandemie accuraat en snel heeft gehandeld, heeft daar de vruchten van kunnen plukken. Zo zijn bijvoorbeeld heel wat restaurants overgeschakeld op take away en/of op contactloos bezorgen. 

Restaurants die pas later op die kar zijn gesprongen, hebben intussen al heel wat inkomsten misgelopen. Wie te lang blijft stilstaan, loopt opportuniteiten mis en belemmert zijn potentieel. 

#3 Medewerkers niet voldoende betrekken bij het veranderingsproces

Als mens hebben we een ingebakken weerstand tegen verandering. Het is een natuurlijke reactie. Verandering voelt namelijk al gauw als geblinddoekt een berg oplopen. Onzekerheid steekt dikwijls de kop op. 

Betrek daarom de medewerkers bij de verandering en wees concreet over het resultaat dat je wilt bereiken. Zorg ervoor dat je medewerkers zich veilig voelen en dat ze het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt. 

veranderingsproces

Houdt de verandering bijvoorbeeld in dat er een nieuw programma of een nieuwe tool geïmplementeerd zal worden, dan zullen oudere medewerkers daar anders mee omgaan dan de jongere generatie. Zij zullen zich misschien minder comfortabel voelen en zich daardoor gaan verzetten of zich negatief uitlaten.

Blokkades en weerstanden kunnen het succes van een transformatie behoorlijk in de weg staan. Wees daarom transparant over de verandering, blijf onder alle omstandigheden communiceren en laat ruimte voor bezorgdheden. Zoniet verlies je het engagement en de betrokkenheid van de medewerkers. Dat willen we liever niet! 

Besluit

Zit je nog met vragen of opmerkingen over change management? Of ben je op zoek naar een change partner? Dan mag je ons gerust contacteren. Wij zetten met plezier onze praktische methodes en tools in, om uw veranderingstraject succesvol te maken. 

Leave a comment

Name*

Website

Comment