Skip links

Hoe Insights Discovery de samenwerking binnen teams kan bevorderen

Insights Discovery is het kloppend hart van persoonlijke effectiviteit. Wie denkt aan Insights Discovery, denkt aan zelfinzicht. Men vergeet echter dikwijls dat dit kleurenmodel meer te bieden heeft dan zelfinzicht. 

Ook binnen bedrijven kan Insights Discovery helpen om teams zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De weg naar betere prestaties begint namelijk bij zelfkennis. 

Bovendien biedt het kleurenmodel je niet alleen zelfkennis, maar ook inzicht in anderen. Door zowel inzicht te krijgen in jezelf als in anderen, leer je bepaalde zaken in perspectief te plaatsen. Dit heeft een positief effect op de samenwerking binnen teams. 

Organisatie- en teamontwikkeling staan dan ook centraal in dit blogartikel. Wil je meer te weten komen over Insights Discovery als tool om je team te ontwikkelen? Dan is dit blogartikel je gateway ticket. 

Insights Discovery als tool voor persoonlijke ontwikkeling

Insights Discovery is een krachtige tool die uitgaat van psychologische voorkeuren. Het uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met bijzondere talenten, kwaliteiten en persoonlijke voorkeursstijlen.

Vanuit een vragenlijst wordt een persoonlijk profiel opgemaakt. Dit profiel, gebaseerd op het werk van Carl Jung, brengt psychologische voorkeuren in kaart. Deze informatie geeft zelfinzicht en is een krachtige basis voor persoonlijke ontwikkeling & effectiviteit . 

Door te weten waar je kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen, ben je in staat om het allerbeste uit jezelf te halen en gefocust aan de slag te gaan met je persoonlijke groei. Perceptie is hierbij het sleutelwoord. 

Insights discovery

Onze perceptie van bepaalde situaties is in feite subjectief en persoonlijk. Ieder van ons ziet de dingen anders en heeft een andere manier van omgaan met elkaar en de wereld. 

Het zijn dan ook deze verschillen in perceptie die tot onenigheid, conflicten en miscommunicatie kunnen leiden. Je daar bewust van zijn, is het begin van persoonlijke groei.

Samengevat? Persoonlijke ontwikkeling begint bij zelfinzicht. Door te weten wat je kwaliteiten, valkuilen en drijfveren zijn, beschik je over alle kennis die nodig is om de beste versie van jezelf te worden. 

Insights Discovery als tool voor teamontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling begint met zelfinzicht en is tegelijk de basis voor een verdere organisatieontwikkeling. Het klassieke domino-effect. 

Het succes van elke organisatie staat of valt bij de prestaties van haar medewerkers. Zelfbewuste mensen maken betere medewerkers & teamplayers en dragen op die manier bij aan een sterkere organisatie. 

Hoe dat komt? Door inzicht te krijgen in je eigen reacties en gedrag, begrijp je makkelijker waarom andere mensen een heel ander gedrag laten zien. 

In iemands hoofd kijken is helaas niet mogelijk. Wat je echter wel kan doen, is leren om de voorkeuren van een ander te herkennen en te begrijpen. Wanneer dit lukt, leidt dit tot effectievere communicatie. 

Laat communicatie nu net één van de fundamentele bouwstenen zijn van goede teamontwikkeling. Spreken jij en je collega’s (figuurlijk) niet dezelfde taal? Dan wordt samenwerken moeizaam. 

Wanneer je werkt in team is het belangrijk om een goede verstandhouding met elkaar te hebben. Op die manier praat je niet langs elkaar heen en komen boodschappen ook effectief over. 

Laptop Insights Discovery

Het staat dan misschien wel haaks op wat velen van ons tijdens hun opvoeding hebben meegekregen, maar anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden is een no-go. 

Misschien ben jij een kalm type dat niet snel uit het lood geslagen wordt, terwijl je collega net gemakkelijk van slag raakt. Voor jou lijkt het geen al te groot probleem wanneer een meeting last minute wordt verplaatst, terwijl je collega daar zichtbaar meer moeite mee heeft.

Ga er niet zomaar vanuit dat, gewoon omdat jij je makkelijk kan neerleggen bij deze beslissing, dit voor iedereen zo geldt. Je behandelt anderen daarom het best zoals zij zelf behandeld willen worden. 

Wanneer je dit begrijpt, zal samenwerken in team al heel wat vlotter verlopen, wat een directe invloed heeft op de productiviteit en winstgevendheid van een organisatie. 

Besluit 

Wanneer je Insights Discovery inzet als bedrijfstool, investeer je in de persoonlijke ontwikkeling en een duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. 

Heb je interesse in Insights Discovery? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie. Ons team van 12 experts ondersteunt jouw onderneming graag op vlak van team- en organisatieontwikkeling. 

Leave a comment

Name*

Website

Comment